top of page

Acerca de

Latvija

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulainais zaķis" Nr.13,
Daugavpils

www.daugavpils13pii.lv 

Mēs atrodamies diezgan lielā, provincē Daugavpilī Latvijā. Mūsu pirmsskolas skola tika atvērta 2009. gada 1. septembrī. Skolā mācās vairāk nekā 100 bērni - viņi ir 1,5-7 gadus veci un tajā strādā 28 cilvēki, tajā skaitā 12 skolotāji.
Latgale ir Latvijas reģions ar augstāko bezdarba līmeni un līdz ar to arī zemāko dzīves līmeni starp pārējiem Latvijas reģioniem. Mācām bērnus no dažāda sociālā stāvokļa ģimenēm, arī bērnus no ģimenēm, kuru dzimtā valoda nav latviešu.

Bērnudārzs atrodas vietā, kur audzēkņi var vērot, kā gadalaiki mainās, atrast gadalaiku atšķirības, diskutēt, gleznot, spēlēt tradicionālās spēles, svinēt gadalaiku svētkus, dziedāt dziesmas, dejot tradicionālās latviešu dejas un veikt dramatiskas aktivitātes. Mūsu pirmsskolas programmas ir orientētas uz tradīcijām un gadalaiku svinībām.

5.png
bottom of page