top of page

Ilgtspējīga dabas izglītība bērnudārzos

vanduo ir svoris_edited.jpg

Pieredze, atziņas un metodes no 5 projekta tēmu blokiem ir kodolīgi iekļautas stratēģiskajā plānā - “Vadlīnijas bērnu savienošanai ar dabu”.

bottom of page