top of page

Ietekme

Profesionālā attīstība

Mācību pasākumi un darba ēnošana sniedz skolotājiem iedvesmojošas idejas, motivāciju, praktiskas un atbilstošas prasmes, kas nepieciešamas dabā balstīta mācību satura īstenošanai.

Skolotāji analizē, kā izmantot dabu kā mācību vidi, vienlaikus attīstot prasmes stāstu, dramaturģijas, mākslas un matemātikas jomā par dažādām tēmām, piemēram, kokiem, augiem, dzīvniekiem, mežu un 4 dabas elementiem.

Mācībspēki uzlabo savas IKT, angļu valodas un komunikācijas prasmes, strādājot tiešsaistes platformās un apmeklējot mobilitātes.

 

Dalīšanās ar zināšanām

Skolotāji pārdomā savu pieredzi ar kolēģiem, vecākiem un starptautiskajiem partneriem.

Skolas kopiena vairāk apzinās priekšrocības, ko sniedz bērnu saikne ar dabu un mācībām brīvā dabā.

Partnerskolas motivē citas skolas pievienoties starptautiskiem projektiem savās teritorijās.

Piedaloties starptautiskā projektā, skolas un vietējās kopienas jūtas kā daļa no Eiropas Kopienas.

 

Uzlabota bērnu vispārējā veselība un labklājība

Atrodoties brīvā dabā, tiek uzlabota bērnu veselība, palielināta viņu ekoloģiskā izpratne, samazināts stresa līmenis, palielināta motivācija, attieksme pret vidi, uzlabotas valodas un komunikācijas prasmes, attīstītas āra prasmes un palielināta pašpaļāvība.

Dabā balstītas projektu aktivitātes veicina bērnu garīgo, akadēmisko un emocionālo attīstību.

939d2715-fbf3-4e99-8176-4048208f6c8d_edi
bottom of page