top of page

Mērķi un mērķi 

Mērķi

 • Mudināt skolotājus apgūt zināšanas un prasmes izglītojošu pasākumu vadīšanai dabā/ārā.

 • Veicināt skolotāju vēlmi turpināt profesionālo izaugsmi, izmantojot alternatīvas pieejas dabas izzināšanai/dabā.

 • Paaugstināt bērnu ekoloģisko apziņu.

 • Attīstiet bērnu prasmes brīvi spēlējoties, atklājot un izzinot dabu.

 • Uzlabot bērnu fizisko un emocionālo labsajūtu.
   

Mērķi

 • Starptautiskas personāla apmācības, nodrošinot dalībniekiem kompetences efektīvai projekta aktivitāšu īstenošanai.

 • Iepazīstināt bērnus ar dažādiem dabas elementiem un to mijiedarbību.

 • Iepazīstiniet ar bišu un citu dzīvo organismu nozīmi dabiskajos ciklos un ļaujiet bērniem pašiem novērot šos ciklus tuvplānā.

 • Sadarbībā ar partneriem sastādīt metodisko komplektu, pamatojoties uz veiksmīgi izmantotajām metodēm, kas saistītas ar dabas izzināšanu, pētniecību un bērnu izglītošanu dabā.

Latvian and Lithuanian teachers during a "Nature scavanger hunt" activity in Buzau, Romania
bottom of page