top of page

Acerca de

Slovėnija

Darželis „Šentvid“,

Liubliana

www.vrtecsentvid.si
 

„Šentvid“ – Liublianos miesto savivaldybės įsteigta viešoji ikimokyklinė įstaiga.
Ji teikia ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą vaikams nuo 1 iki 6 metų. Programa parengta pagal nacionalinę ikimokyklinio ugdymo programą.
Mūsų ikimokyklinėje įstaigoje mokosi apie 650 vaikų 36 grupėse 5 skirtingose vietose šiaurinėje Liublianos dalyje.

Visuose darželių padaliniuose vyksta visos dienos programos, kurios trunka iki 9 valandų ir apima vaikus nuo vienerių metų iki pradinio mokyklinio amžiaus. Priklausomai nuo vaikų raidos ypatumų, skiriamos dvi pagrindinės amžiaus grupės: nuo 1 iki 3 metų ir nuo 3 iki 6 metų amžiaus.

Vaikai gali būti suskirstyti į tos pačios arba mišraus amžiaus klases, atsižvelgiant į jų poreikius ir sąlygas ikimokyklinėje įstaigoje. Vykdydami pagrindinę programą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ištisus metus siūlome įvairias veiklas: organizuojame šventes, organizuojame sportinius užsiėmimus, išvykas į ekskursijas, aplankome galerijas, muziejus, teatrus. Taip pat medelyne lankosi įvairūs menininkai.
Periodiškai į darželį atvyksta ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai ir kiti tarnybos darbuotojai, mokydami vaikus apie supančios bendruomenės sveikatą, saugą ir gyvenimą.

Dalyvaujame projektuose, kurie sujungia vaikų darželius visoje šalyje, įskaitant ekologinius projektus, sporto programas vaikams ir išankstinio skaitymo programas, bendradarbiaudami su vietos biblioteka.
Siūlome keletą papildomų užsiėmimų, pvz., vaikų choras, dailės dirbtuvės ir mankšta porose tėvams ir vaikams.

Vyresniems vaikams organizuojame žiemos slidinėjimą, vasaros atostogas pajūryje ir stovyklas kaime ar ūkiuose.
Po pietų vyksta sporto ir šokių užsiėmimai, kuriuos veda tinkamos kvalifikacijos pašaliniai asmenys. 

Kai kurie projektai, kuriuos inicijavome ir kuriuose dalyvavome:
- EKO projektas - EKO darželis kaip gyvenimo būdas;
- Erasmus +, Etwinning – galiojantis eTwinning mokyklos ženklas, keli Europos kokybės ženklai, eTwinning nacionalinis prizas;
- Khetaun (iš viso): esminis žingsnis link romų vaikų integracijos – Erasmus+, bendradarbiaujant su Pedagoginiu institutu;
- „Sodas darželyje“;
- „Mokykla tėvams“;
- „Tiltas tarp menų“;
- „Šviesa ir šviesos kambarys (mokslas)“;
- „Miško darželis“.

2.png
bottom of page